21 Mar
21Mar

Egy 20 cm oldalú négyzet alakú mintát egyenlő szárú derékszögű háromszög, négyzet, illetve paralelogramma alakú csempékkel raktunk ki. Mekkora egy paralelogramma alakú csempe területe?

1. Tudjuk, hogy a négyzet a függőlegesen és vízszintesen is szimmetrikus, sőt, a csempéket is ezek figyelembe vételével helyeztük el. Ha a négyzetet ezen szimmetria-tengelyek mentén elvágjuk, négy egyenlő nagyságú négyzetet kapunk, melyek mindegyikében ugyanannyi és ugyanolyan csempék láthatók (vagyis a négy rész egymással egybevágó.)

2. Vizsgáljunk meg egy negyed csempét! Láthatjuk, hogy a fehér, négyzet alakú csempe egy oldalának hossza megegyezik a sárga paralelogramma alakú csempe hosszabb oldalának hosszával, illetve egy paralelogramma alakú csempe kirakható két egyenlő szárú derékszögű háromszögből.

3. Az előzőek alapján láthatjuk, hogy az eredeti ábra ¼ része kirakható 16 db egybevágó egyenlő szárú derékszögű háromszögből. Az ábráról az is leolvasható, hogy a háromszögek alapja 5-5 cm, mely hosszúság megegyezik a paralelogramma hosszabb oldalának hosszával. Azt is látjuk, hogy a kékkel jelölt háromszög ugyancsak felosztható két egybevágó egyenlő szárú háromszögre, melynek oldalhossza 2,5 cm. A kis háromszög oldalhossza adja meg a sárga paralelogrammák magasságát is.

4. Egy paralelogramma alakú csempe területe tehát az alap és a hozzá tartozó magasság szorzata, azaz T = 5 × 2,5 = 12,5 cm²

Megjegyzések
* Az email nem lesz publikálva a weboldalon.