ALSÓ TAGOZAT

egyéni korrepetálás matematika, olvasás, nyelvtan, írás, környezetismeret, digitális kultúra, német nyelv és angol nyelv tantárgyakból; tanulócsoportok vezetése 1-2. és 3-4. osztályosoknak (2-3 fő, azonos osztályfokban tanuló részére); egyéni tanrenddel tanuló diákok felkészítése a félévi, év végi osztályozó vizsgákra

MATEMATIKA

egyéni korrepetálás MATEMATIKÁBÓL 5-8. osztályosoknak; csoportos korrepetálás 2-3 fő azonos osztályfokon tanuló diáknak; egyéni tanrenddel tanuló diákok felkészítése a félévi, év végi osztályozó vizsgákra

MAGYAR NYELVTAN

egyéni korrepetálás MAGYAR NYELVTANBÓL 5-6. osztályosoknak, csoportos korrepetálás 2-3 fő, azonos osztályfokon tanuló diákoknak;, egyéni tanrenddel tanuló diákok felkészítése a félévi, év végi osztályozó vizsgákra

TEMATIKUS TANULÓCSOPORTOK

ismétlő / rendszerező csoportos (5-8 fő) tanulás előre meghatározott témákban MATEMATIKA és MAGYAR NYELV tantárgyakból (AUGUSZTUSTÓL)